Visie


Missie
Closer2Talent streeft na dat de mens vanuit passie, talent, bevlogenheid en in flow kan en mag werken.
Closer2Talent bevordert dat het persoonlijke talent van de mens (beter) zichtbaar, maximaal ontwikkelt en benut wordt binnen uw organisatie.
Closer2Talent werkt samen met gepassioneerde, out of the box denkende veranderprofessionals. Wij verbinden de talenten van uw mensen aan de doelen van uw organisatie.


Visie
Closer2Talent: "Dichter bij Talent". Closer2Talent: "Groeiversneller van Ontwikkeling".

Onze vooronderstellingen zijn:

  1. “De mens is zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen of aanboren van zijn talenten”.
  2. “Als de mens zijn talent ontdekt, zijn hart volgt en zich door zijn passie laat leiden, functioneert hij op de toppen van zijn kunnen”.
  3. “Als de mens optimaal functioneert is zijn rendement het hoogste, verwordt werken tot een hobby en hoeft hij nooit meer te werken”.
  4. “Mensen en organisaties komen nader tot elkaar en dichter bij hun talenten door aandacht te schenken aan wederzijdse ontwikkeling”.
"Degenen die echt het verschil kunnen maken in de organisatie zijn de medewerkers zelf."