ArtikelenHR Future Award
Essay van Mark van den Broek.

Een essay over HR in 2017. Het beschrijft in het kort hoe de wereld er uit gaat zien met als scope de organisaties, haar medewerkers en de nieuwe rol van Human Resouces. Let wel deze essay is door Mark van den Broek gescheven in 2003 en bekroond met de NVP HR Future Award.HRD gedachtengoed

Management Development is net modeleren met klei. Doen is leren. Alles is vormbaar. Als je een tijd niets meer leert en doet verhardt het.

Closer2Talent geeft in dit artikel tips voor het opzetten van een bedrijfsacademie of universiteit is het van belang om de doelstelling die je als organisatie hiermee beoogt duidelijk te definiëren.


Met Kracht Op Pad

Het persoonlijk ontwikkelprogramma ontwikkeld door Closer2Talent.

“Wanneer je de moed hebt gehoor te geven aan je roeping, dan opent het hele leven zich. Wanneer je je ‘bliss’ volgt – dat wat je diep raakt en waarvan je het gevoel hebt dat het je leven is – dan gaan er deuren voor je open.” Joseph Campbell (1904-1987)

Met Kracht op Pad© is onder andere geïnspireerd en gebaseerd op de filosofie van Joseph Campbell en C.G. Jung. Deze filosofie heeft Closer2Talent vertaald in een geïntegreerd ‘orde’-model, dat als basis dient voor het programma. Met Kracht op Pad© wordt ervaren als een continue reis, al dan niet gekoppeld aan een thema. Tijdens deze reis staat de dialoog centraal en wordt gebruik gemaakt van de talking-stick, filmmateriaal, feedback, reflectie, oefeningen en moodboards. Het op de persoon toegespitste, geïntegreerde ‘orde’-model wordt ingevuld waardoor de vereiste inzichten worden verkregen. Aan iedere deelnemer wordt een persoonlijk werkboek uitgereikt waarin de inzichten worden samengevat en visueel gemaakt. Deze Reisgids biedt de mogelijkheid om later nogmaals de reis te maken op een voor de deelnemer geschikt moment. Het bevat een concreet persoonlijk actieplan wat de nieuwe inzichten en opgedane ervaringen verbindt aan concrete acties. Dit programma zorgt er voor dat het gaat om een werkelijke gedragsverandering en niet om het aanleren van een “trucje”.TIJDschrift VRIJ

TIJDschrift voor Dragers van Verandering van Marieke de Vrij.

Marieke de Vrij inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen. Zij stelt zich hiermee dienstbaar op om vorm te geven aan een brede maatschappelijke ontwikkeling waardoor vernieuwing geinitieërd kan worden op diverse terreinen. Dit doet zij ondermeer door het geven van lezingen, trainingen, workshops, symposia en themagerichte consulten.

In TIJDschrift VRIJ vind je wezenlijke informatie over uiteenlopende onderwerpen, beschreven vanuit een door Marieke de Vrij geïnspireerde benadering.

Mark van den Broek heeft een bijdrage geleverd in uitgave 4.
Het thema van deze uitgave is: Overgave aan het leven. Mensen vinden het moeilijk om het leven vanuit volle overgave echt te inhaleren en voluit te durven leven. Zij raken door angst op slot in het vele dat zij ondergaan en begrenzen zichzelf, in lichtere of zwaardere mate, waardoor zij het leven niet meer voluit proeven en (be)leven. Zij die dit wel doen schuwen de pieken en dalen niet en herbalanceren zich vanuit een dynamisch evenwicht. Dit werkt aanstekelijk naar derden toe.PAPI het instrument voor jouw organisatie.

Een verdieping over het nut van PAPI voor jouw organisatie en de kansen voor de afdeling HR.De basis voor verandering en groei.
'Met kracht op pad’ biedt structuur en richting voor medewerkers, teams en organisaties.

Artikel van interview met Mark van den Broek over de kracht van het programma Met Kracht Op Pad.