PartnersANTHROP - ASIA

Team Building activities are good for a break as they create joy and the feel that any working place should be "like this all times"... but such enthusiasm fades as soon as the team is back to "real life"! And this is where Team Performance Cards brings the difference for a lasting effect: stimulating and creating the vital true connections between the team members. Looking to the successful echo we have been experiencing in Europe for the last 10 years with this tool/ methode and with the operational experience of Thierry, serving several organizations in different places and business environments, we have jointly decided to bring this to Asia. 

Ontdek

Nieuwe Tijden

C2T en Nieuwe Tijden sorteren voor op transformatieprocessen en wat dat vraagt van leiders binnen de bouw en installatietechniek. Samen keren we het binnenste buiten. We ontwikkelen van domnierend naar participerend, van narcistisch naar empatisch, van materialistisch naar bezielend, van hiërachisch naar wederkerig en van separateif naar inclusief. Samen werken we aan een gegarandeerde groeiversneller in de wereld van duurzaamheid en circulaire economie.

Ontdek

Semantix-platform

Closer2Talent in staat zuivere analyses van jouw organisatie te maken met behulp van het Semantix-platform. Dit tool stelt ons in staat om feedback te leveren voor openhartige, oprechte en vrijmoedige reflectie, dialoog en verbetering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data uit social media (van-naar-over) en  communicatiebronnen van jouw organisatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld haarfijn relaties leggen tussen marges en stijl van leidinggeven, inzicht krijgen in cultuurontwikkeling en verbeteren van samenwerking tussen partijen.

Ontdek

Kennisdelen

Kennisdelen in uw organisatie tussen collega’s versnellen; met een online boekingssysteem monitort Frankler de kennisuitwisseling. Kennis moet je niet voor jezelf houden, maar juist verrijken door het te delen en wees daarbij wel bewust van de waarde van die kennis. Als organisatie bepaal je zelf de  kennisvaluta als ruilmiddel voor intrinsieke kennis en ervaring van je organisatie.
Closer2talent verzorgt samen met Frankler de implementatie en begeleiding voor jouw team.

OntdekOnline tools

Closer2Talent maakt als sinds de start gebruik van de diverse online tools van Cubiks. We realiseren ons dat update en kennisonderhoud van de toepassingen zoals PAPI en 360o feedback van groot belang is. We zetten de tools veelvuldig in bij ondersteuning van werving & selectie, assessments, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkelvraagstukken.

Ontdek

Academie bouwen

Closer2Talent is onderdeel van de Meesters in Ontwikkeling (MiO) en is als organisatie bovenal een mee-maker die haar kwaliteiten verbindt aan het bouwen aan ‘lerende’ organisaties. Huisacademies laat zich het beste omschrijven als een gilde van academiebouwers als zelfstandig professionals, die zich op inhoud, ambitie, deskundigheid en ervaring hebben verbonden aan de missie van Huisacademies om leervermogen van organisaties van binnenuit te ontwikkelen.

Ontdek

Dialoog

Closer2Talent werkt al vele jaren samen met de WDF binnen het netwerk van gepassioneerde dialoog facilitators. Dialoog? Omdat het de meest waardevolle basis is voor intermenselijke communicatie. Onze gezamenlijk ambitie is om als organisatie dialoog verder te brengen in de wereld. Dit door trainingen te verzorgen en door te faciliteren op plaatsen in de maatschappij waar het erom spant. De World Dialogue Foundation heeft haar vorm en plek gekregen via de praktijk van probleemwijken in Rotterdam, getraind en op weg geholpen door Phil Lane Jr. en geïnspireerd door Marieke de Vrij.

Ontdek

Leerbedrijf Logistiek

Closer2Talent maakt onderdeel uit van het team van I-kwadraat. I-Kwadraat heeft een sterke focus op MKB bedrijven binnen de logistieke dienstverlening. Als tijdelijk leerbedrijf voor de leiding leren wij bedrijven zichzelf doelgericht te ontwikkelen. Closer2Talent zorgt er mede voor dat het delen van ervaringen en kennis en het bundelen van krachten en het waarborgen van kwaliteit wordt gedeeld, gestimuleerd en gefaciliteerd.

Ontdek